Jinová energie a spodní čakry

O čakrách toho bylo napsáno opravdu hodně a je jasné, že některé informace nebudou zcela nové. Pojďme se ale na ně zkusit nyní podívat z jiného úhlu pohledu. Jak se fyzicky projevují a přímo ovlivňují naše tělo. Jsou to projevy naším očím ne vždy viditelné, ale stejně tak skutečné, jako náš dech, který je všechny propojuje. 

Naše čakry nesou energii jinu i jangu, podle toho, jestli jsou napojeny blíže na energii Země nebo vesmíru. 

Jinová energie Země vstoupá každým člověkem vzhůru, prochází přes spodní čakry a mísí se v srdci s energií vesmírnou (jangovou), která klesá do srdce skze korunní čakru.

Ženy byly často dříve odpojeny od spodních čaker – od kořenové, sakrální a čakry solar plexu. Důvod je jednoduchý, ženství bylo v minulých staletích natolik potlačováno a zraňováno, že jedním způsobem, jak se ochránit, bylo se odpojit od svého těla, od prožívání, od bolesti a zranění. A tak jsme spodní část těla odřízly, abychom mohly dál fungovat, ač zraněné, v mužském světě. Ale nyní se můžeme ke svému tělu postupně navracet, uzdravovat ho a léčit. Jednou z cest, jak se k němu navrátit je pochopení, přijetí a laskavost. Tak pojďme pochopit, jak dokonalý stroj jménem tělo funguje… 

První čakra má opravdu trefný název – kořenová. Je to výstižné hlavně díky tomu, že je to místo přímého napojení na matku Zemi. Z kořenové čakry vede k zemi očím neviditelné bílozlaté vlákno, kterým zůstáváme neustále propojeni z naší matkou, jako kdybychom i my byli propojeni se zemí neviditelnými kořeny. Přes toto spojení se o nás Země stará, vyživuje nás a zůstává s námi propojena od narození až do okamžiku naší smrti. 

Druhá čakra je centrem tvořivosti, ale také centrem horizontální rovnováhy člověka tady na Zemi – rovnováhy ve vztazích rodinných i přátelských, dále centrem napojení na paměť našich předků a centrem napojení na naše vlastní průvodce. To vše ve spojení s obrovskou tvořivou silou ukrývající se v druhé čakře může způsobit, že vznikne něco překrásného, jako nový život, nový projekt, nová radost, ale může zde propuknout i nemoc, pokud zde je například rodová zátěž nebo přílišná zátěž v emocích. Tvořivá síla prostě tvoří. Je obrovská a má nekonečný potenciál. A neptá se, zda je to pro nás dobře nebo špatně protože ve výsledku nic pro nás není dobře nebo špatně, vše má svůj důvod a čas. 

Třetí čakra je centrem emocí. Centrem, kde se můžeme napojit na své tělo a naslouchat jeho moudrosti. Je také společně se čtvrtou čakrou centrem osobní síly, centrem, které také není vždy jednoduché mít plně probuzené. Jak už jsem psala výše, síla ženy v minulých staletích (a mnohdy i v našem dětství) velmi utrpěla, vzdaly jsme se jí nebo jsme o ni byly připraveny. Je těžké ji teď hledat, když jsme ji kdysi pohřbily tak hluboko, abychom k ní nemohly. Zapomínáme ale při hledání síly na jedno. Že síla jde ruku v ruce se zranitelností. Pokud chceme přijmout zpět svou sílu a napojit se také na hlas svého srdce, je třeba přijmout s ní i svou zranitelnost. Síla se totiž ukrývá i za těmi slupkami, které jsme si vytvořily kolem svého srdce (centra naší duše), abychom už nebyly zraněné. Vzdaly jsme se tak ale vždy i části sama sebe. Návrat k osobní síle je dlouhá a strastiplná cesta hledání, nacházení a osvobozování naší duše, ale určitě stojí za to.

Čtvrtá čakra – čakra srdce – je ale zároveň i jakýmsi generátorem, kde se mísí energie Země a Vesmíru a vzniká nádherné zářivé bílé světlo, které září do všech stran, je léčivé a šíříme jím lásku všude kolem sebe. Každý člověk tady na této překrásné planetě je tak jakýmsi nositelem světla pro sebe, pro druhé i pro naší společnou matku - Gaiu. 

Další čakry jsou samozřejmé neméně důležité, ale vzhledem k tomu, že tento článek byl věnován ženství a ženskému principu a ony už jsou napojené spíše na vesmírné jangové energie, schovám si je na příště. ☺ 

Autor: Petra Šantínová  - terapeut Duše petra.santinova@seznam.cz

Zpět do obchodu