Symbolický význam koně

AdobeStock_305263528

Kůň

V mnoha kulturách představoval kůň a zvláště klisna síly plodnosti, životní energie, proroctví, magie a citových a pudových hloubek. Zvláště bílá klisna symbolizovala síly měsíce a její pod kovy ve tvaru srpku měsíce přinášely štěstí a ochranu. Klisna sym- bolizovala mateřství, lásku a plodnost země. Jako síly země byla spojována se svrchovaností, v Irsku kůň figuroval při korunovačních obřadech. Mělo se též za to, že při sklizni na sebe bere duch obilí právě podobu koně.

Ještě i v dnešní době v Anglii se obraz koně ve formě hobby-horse s dřevěnou hlavou může objevovat při velkých událostech roku. Obvykle jde o kostým zhotovený pro jednu osobu, který má často černou, červenou nebo bílou barvu.

Kůň byl velmi důležitý pro Kelty. Galská koňská bohyně Epona byla trojitou bohyní, často zobrazovanou sedící na kobyle nebo s kobylami a hříbaty a držící roh hojnosti, hřeben, zrcadlo nebo pohár. Velšská koňská bohyně Rhiannon zase měla hejno ptáků. jejichž zpěv mohl probudit mrtvé nebo naopak způsobit, že živí upadli do spánku, v čemž se odrážel temnější aspekt bohyně jako bohyně smrti a znovuzrození.

Kůň byl spojován s jezery a mořem i s pevninou. Kobyla představovala Velkou matku prvotních vod, zdroj veškerého života. Ještě dnes se bílým hřebenům vln říká "bílí koně". Voda souvisela s keltským zásvětím a v legendách jezdili hrdinové do této bájné země na kouzelných koních. V lidových pohádkách se vypráví o kouzelných koních, kteří se pásli na březích jezer, a když se někdo pokusil na nich jezdit, shodili ho do vody, takže se utopil, nebo ho sežrali. Podle některých příběhů bylo možné takové koně poznat podle toho, že jejich kopyta a podkovy byly obráceně. Tito vodní koně jsou odrazem oněch aspektů temného měsíce, jež souvisejí se smrtí a přenesením do hlubin nitra.

Koně představovali spojení mezi viditelným a neviditelným světem a jezdili na nich šamani, kteří se mezi těmito dvěma světy uměli pohybovat. Kůň byl rovněž jedním ze zvířat, do nichž se podle přesvědčení mohly vtělovat čarodějnice.

V jednom případě symbolizuje kůň celý lunární cyklus. Zosobňuje dynamické síly života a projevenou plodnost fází viditelného měsíce a zároveň představuje skryté vnitřní síly transformace a smrti, jež přináležejí k temnému měsíci.

 

Zdroj: Rudý měsíc - Miranda Gray

Zpět do obchodu